Bland bomull och aprikoser i Tadzjikistan
Bo Libert

Det är politiskt mycket svårt att införa den avgörande mekanismen för att spara vatten i jordbruket, skriver Bo Libert efter en resa i Tadzjikistan.

Artikeln har tidigare publicerats i ATL och återges här med behörigt tillstånd.

 


The Water Footprint in Central Asia
Bo Libert

The Water Footprint is a measure of the water use for the production of goods and services.

Last year I was involved in drafting the report Water Footprint Analysis of Central Asia. It presents the results of one of the first practical applications of the Water Footprint Assessment methodology in Central Asia.

The countries covered are Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. The results show that agriculture has by far the largest Water Footprint and this sector is the focus of the report. The Water Footprint of agriculture can be reduced significantly by using water more efficiently.


Proceedings: Conference on Sustainable Development and Renewable Energy Resources in Uzbekistan
September 2022

Konferensen arrangerades som en gemensam insats bland de uzbekiska universiteten som deltog i masternivåkursen om hållbar utveckling och hållbarhetsvetenskap februari till juni 2022, anordnad av Svenska Aralsjösällskapet och Karakalpak State University. Ämnet, energi, som valdes som tema för konferensen är en nyckelfråga för att uppnå ett hållbart samhälle, särskilt i den nuvarande situationen med global uppvärmning där de centralasiatiska republikerna är särskilt hårt drabbade.


Melting Glaciers in Central Asia
Översikt av Bo Libert, Oktober 2020

Klimatförändringarna bidrar till betydande förändringar när det gäller hur mycket vatten som finns i glaciärer i Centralasien. Det är särskilt i uppströmsländerna Kirgizistan och Tadzjikistan som glaciärer finns. I de höga bergen i Tien Shan och Pamir kan is och snö samlas och bildar glaciärer.

 

 


Altyn Asyr – The Golden Age Lake
Bo Libert, December 2020

På grund av de omfattande bevattningssystemen i Centralasien finns det platser där det finns för lite vatten och andra platser där det finns för mycket. Ny infrastruktur har byggts och är under uppbyggnad för att minska de problem som orsakas. Kok-Aral är en reservoar på Syr Darya byggd av Kazakstan för att samla vatten på vintern för norra Aralsjön, Sardobe-dammen vid samma flod som nyligen gick sönder byggdes i Uzbekistan för att samla vatten för bevattning och, naturligtvis, Rogundammen byggd i Tadzjikistan på en biflod till Amu Darya främst för energiändamål.


 

New Initiatives in the Aral Sea Region
Bo Libert

Under de senaste åren har nytänkande utvecklats i Aralsjöområdet för att motverka miljökatastrofen – eller åtminstone för att utveckla några positiva initiativ som det lokala och internationella samfundet kan samlas kring för att förbättra levnadsvillkoren i området.


The Sardoba Dam Accident
Bo Libert, maj 2020

Den 1 maj 2020 inträffade den första dammolyckan i Centralasien med en betydande gränsöverskridande påverkan. En damm i Uzbekistan under uppbyggnad – Sardobadammen – brast och stora områden inklusive nysådd jordbruksmark översvämmades i Uzbekistan såväl som Kazakstan. Kraftigt regn och storm påstods vara orsaken, men det är uppenbart att dammkonstruktionen inte var tillräckligt stabil.


1. När det gäller dammolyckan i Uzbekistan med följdverkningar i Kazakstan så har länderna nu etablerat en "roadmap" för att utveckla vattensamarbetet. Kazakstan och Uzbekistan har mycket gemensamma problem men de senare som ligger uppströms har inte velat delat med sig av vare sig vatten eller information. Detta trots att båda länderna är parter till ECEs vattenkonvention med påföljande skyldigheter att samarbeta. Vi får hoppas att dessa planer på förbättrat samarbete ska kunna förverkligas. Kazakstan vill till exempel ha ett samarbete om vattenkvalitet vilket skulle vara ett stort framsteg för regionen.

2. Nedan en intressant bild på utvecklingen när det gäller vattenflödet som en konsekvens av beräknade klimatförändringar.

Jag vill särskilt peka på de röda fälten i diagrammen till höger som visar andelen av vattenflödet som kommer från glaciärer uppe i bergen och som inom några decennier försvinner helt. Vatten från glaciärerna är särskilt viktigt för bevattning eftersom detta vatten smälter av under sommaren i huvudsak.

3. Vi har nämnt sjön Balkhash i Kazakstan. Nedan ett litet stycke som jag skrivit och jag bifogar också för information en längre artikel av Bulat Yessekin, en entusiast med nydanande idéer som arbetar med frågorna i avrinningsområdet.

 

Lake Balkhash is one of the largest lakes in Asia and 15th largest in the world. It is located South of Almaty in Kazakhstan and belongs to a basin shared by Kazakhstan and China. The primary inflow is from the Ili River with its origin in China's Xinjiang region. The 8000 km2 Ili delta is a unique natural marshland and the lake is a Ramsar site very rich in biodiversity.

Lake Balkhash is now the largest freshwater lake in Central Asia after the shrinkage of the Aral Sea over recent decades. The lake is divided by a strait into two parts: a relatively deep, brackish eastern portion that is fed by several minor rivers, and a shallower, less salty western portion fed by the Ili River.

Like the Aral Sea, it is shrinking from the late 1900s as a result of the diversion of water, including from the Ili river. The Kapshagay reservoir and hydropower station was built on the Ili River in 1970. The filling of the reservoir impacted Balkhash seriously and the water level fell by 2.2 m and the volume was reduced, while the salinity of the western part increased. Also, as a result of a worsening water quality, the biodiversity is declining.

While the situation has temporarily stabilized, but the threat that the unique lake may deteriorate is still there. Increasing use of water for irrigation or other purposes, including in China, may ultimately cause another environmental catastrophe.

Bo Libert.

 


25 Years of Activities
International Fund for Saving the Aral Sea and New Impulses for Development of the Aral Sea Region

Det är titlen på en skrift från Tashkent. Den handlar i huvudsak om vad som gjorts på Uzbekisk sida under 25 år. Vadim Sokolov är den som varit huvudpersonen bakom skriften. Den innehåller en hel del intressant inte minst om vad som händer lokalt i Amu Darya deltat.

 


Cenralasiengrupperna är en svensk organisation som vill främja ett demokratiskt Centralasien med ett starkt, aktivt och inkluderande civilsamhälle.

Centralasiengrupperna är en ideell, volontärdriven organisation som är politiskt och religiöst obunden. Vår målsättning är att främja ett demokratiskt Centralasien med ett starkt, aktivt, kompetent och inkluderande civilsamhälle som bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras, utanförskap bryts och social rättvisa uppnås. Detta gör vi bland annat genom långsiktigt utvecklingssamarbete, utbyten och utbildningar samt påverkansarbete.

Centralasiengruppernas fokus är regionen Centralasien huvudsakligen i bemärkelse de fem postsovjetiska republikerna Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Fram tills nyligen har våra projekt utgått från Kirgizistan men framöver kommer även andra länder involveras. Centralasiengrupperna är en relativt ung organisation och därför fortfarande i uppbyggnadsfas. Vårt sikte är inställt på att bli en naturlig plattform för personer som vill engagera sig i frågor kopplade till regionen – är du intresserad av att bli aktiv finns det alltså en stor möjlighet att utveckla och skapa egna projekt hos oss!


 

Akhmet Amangeldiev har skrivit en rapport om sina studier och fyra månader i Uppsala. Rapporten heter Summary Report är skriven på engelska och finns att ladda ner.

Ett stort tack till alla som bidragit med pengar till Södra Strandfolken som gjort det möjligt för honom att komma till Sverige och Uppsala.

.

FaLang translation system by Faboba