Aralsjön idag

Välkommen till Svenska Aralsjösällskapet

Aralsjöns uttorkning är ett monumentalt dråpslag mot naturen, orsakat av människan och en rovdrift av begränsade vattenresurser i Centralasien. Svenska Aralsjösällskapet (SASS) arbetar för att sprida information om Aralsjön och miljökatastrofen samt verka för demokrati och utveckling i området.

Idag är sjön uppdelad i flera mindre sjöar. Endast den nordligaste ”Lilla Aralsjön” får nu tillrinning av vatten och kan åter producera fisk. De övriga sjöarna har en så hög salthalt att de inte kan innehålla något liv. Situationen för de människor och djurarter som lever runt de forna Aralsjöstränderna blir allt värre. Många av oss har sett de märkliga och skrämmande bilderna av stora fiskebåtar som strandat och blivit kvar i en väldig sandöken. De mänskliga tragedier som följer i katastrofens spår har inte visats lika tydligt. Arbetslöshet, fattigdom och sjukdom har tagit över i de forna blomstrande kustlandskapen. Stora mängder av intorkat salt, gödnings- och bekämpningsmedel som ansamlats under flera årtionden sprids idag med vinden och har på så sätt förgiftat marken, luften och grundvattnet. Fisket har försvunnit, fabriker har lagts ner, skolorna och sjukvården har utarmats.

Vi vet ännu inte hela vidden av skadorna på ekosystemen eller vilka effekter de haft på livsmedel, dricksvatten och utbredningen av sjukdomar, som följer i fattigdomens och miljöförstöringens spår. Kvinnor och barn drabbas hårdast. Barnadödligheten tillhör den högsta i hela forna Sovjetunionen. Få barn föds idag helt friska och välskapta. Praktiskt taget alla småbarn är anemiska. Anemi är också vanligt hos gravida kvinnor och därför är förlossningarna ofta komplicerade.

Aralsjösällskapets digitala årsmöte 16 april 2024


Medlemsavgift

Bli medlem i Svenska Aralsjösällskapet. Medlemsavgiften för 2024 är 200 kr och betalas till Plusgiro 354165-3. Glöm inte att uppge namn och gärna också e-postadress.

Ont om vatten!

Bo Libert

Syr DaryaI februari-mars var jag på resande fot i Centralasien. Inte den bästa årstiden att resa i regionen. Minus 30 grader i den kazakiska huvudstaden Astana i mitten av februari, fortfarande snö i Tashkent.

Alla känner till katastrofen i Aralsjön. En av de största sjöarna i världen tömdes under ett par decennier då vattnet användes för att bevattna bomullsodlingar. Detta var och är en av de största vattenkatastroferna i historisk tid.

Läs mer!

Fler artiklar av Bo Libert och andra författare finns hämta från sidan Nyheter och Information.

SASS Nyhetsbrev, januari 2024Nyhetsbrev Januari 2024

I nyhetsbrevet kan du läsa om:

  • Seminariet: Centralasien: miljö, social utveckling och politik den 31 januari
  • Svenska Aralsjösällskapet fortsätter utbilda på universitetet
  • Boken: Nya vägar för kvinnor i f.d. Sovjet
  • Besök på Uzbekistans ambassad
  • Bo Libert: Jordbruk, vatten och livsmedelsförsörjning i Afghanistan

 

 


Aralsjön 1960 och 2017Aralsjön 2017 jämfört med 1960.
Photo: NASA Earth Observatory image by Jesse Allen, using Terra MODIS data from the Land Atmosphere Near real-time Capability for EOS (LANCE) and Landsat data from the U.S. Geological Survey.

 

 

FaLang translation system by Faboba