Aralsjön idag

Bland bomull och aprikoser

Bo Libert har skrivit ett par nya artiklar som nu är möjliga att ladda ner:

Fler artiklar av Bo och andra författare finns hämta från sidan Nyheter och Information.

Välkommen till Svenska Aralsjösällskapet

Aralsjöns uttorkning är ett monumentalt dråpslag mot naturen, orsakat av människan och en rovdrift av begränsade vattenresurser i Centralasien. Svenska Aralsjösällskapet (SASS) arbetar för att sprida information om Aralsjön och miljökatastrofen samt verka för demokrati och utveckling i området.

Idag är sjön uppdelad i flera mindre sjöar. Endast den nordligaste ”Lilla Aralsjön” får nu tillrinning av vatten och kan åter producera fisk. De övriga sjöarna har en så hög salthalt att de inte kan innehålla något liv. Situationen för de människor och djurarter som lever runt de forna Aralsjöstränderna blir allt värre. Många av oss har sett de märkliga och skrämmande bilderna av stora fiskebåtar som strandat och blivit kvar i en väldig sandöken. De mänskliga tragedier som följer i katastrofens spår har inte visats lika tydligt. Arbetslöshet, fattigdom och sjukdom har tagit över i de forna blomstrande kustlandskapen. Stora mängder av intorkat salt, gödnings- och bekämpningsmedel som ansamlats under flera årtionden sprids idag med vinden och har på så sätt förgiftat marken, luften och grundvattnet. Fisket har försvunnit, fabriker har lagts ner, skolorna och sjukvården har utarmats.

Vi vet ännu inte hela vidden av skadorna på ekosystemen eller vilka effekter de haft på livsmedel, dricksvatten och utbredningen av sjukdomar, som följer i fattigdomens och miljöförstöringens spår. Kvinnor och barn drabbas hårdast. Barnadödligheten tillhör den högsta i hela forna Sovjetunionen. Få barn föds idag helt friska och välskapta. Praktiskt taget alla småbarn är anemiska. Anemi är också vanligt hos gravida kvinnor och därför är förlossningarna ofta komplicerade.

Aralsjön 1960 och 2017Aralsjön 2017 jämfört med 1960.
Photo: NASA Earth Observatory image by Jesse Allen, using Terra MODIS data from the Land Atmosphere Near real-time Capability for EOS (LANCE) and Landsat data from the U.S. Geological Survey.

 

 

FaLang translation system by Faboba